Insamlingsstiftelsen Christina Molanders Minnesfond

Vår vän och kollega Christina Molander rycktes hastigt bort från oss den 26 augusti 2020. Christina har betytt oerhört mycket för väldigt många i scenkonstbranschen, både i Sverige och internationellt.

För att hedra Christina Molanders minne har en stiftelse bildats som årligen kommer att dela ut ett resestipendium till en yrkesperson som verkar i Christinas anda.

Christina var en entusiasmerande och orädd möjliggörare som alltid arbetade inkluderande och stöttande, en eldsjäl som flyttade fram gränserna för vad som var möjligt.

Till hennes minne vill stiftelsen dela ut ett årligt resestipendium för att hylla och premiera de som verkar för att skapa de samarbeten, nätverk och plattformar som ett professionellt konstnärligt skapande behöver.

2021 års stipendiat blev Lena Wolmner!

Stipendiaten utses genom nomineringar till stiftelsens urvalskommitté. Nomineringsprocessen för 2022 är nu öppen.  Nominera er kandidat med en kort beskrivning av personens professionella gärning till charlotta.ofverholm@gmail.com.

En minnesgåva till Christinas stipendiefond är ett fint sätt att hedra och minnas henne. Gåvor och bidrag tas emot via Olle Remaeus i väntan på Stiftelsens organisationsnummer och bankgiro.

Handelsbanken

Clnr: 6153

Kontonr: 587 165 502

IBAN: SE 43 6000 0000 0005 8716 5502

BIC: HANDSESS

Om ni vill bidra i arbetet med stiftelsen är ni välkomna att höra av er till Charlotta Öfverholm, ordförande i stiftelsens styrelse, maila till charlotta.ofverholm@gmail.com

 

ENGLISH

We drastically lost our dear friend and colleague Christina Molander, August 26th 2020.

Christina has meant a great deal to many in the dance and theatre world, both in Sweden and internationally.

To honor the memory of Christina Molander, a foundation has been established which yearly will give out a travel grant to a professional who works in the spirit of Christina.

Christina was an enthusiastic and fearless doer who always worked to include and support. A driving spirit who moved borders for what seemed possible.

In her memory the foundation will give out a yearly travel grant to honor and encourage those who work to create the collaborations, networks and platforms that is needed for a professional artistic work.

Lena Wolmner was the first one 2021 to be granted Christina Molanders stipendie.

The scholar will be appointed through nominations to the foundation. The nomination process is now open  and the first recipient To nominate, write to charlotta.ofverholm@gmail.com with a description of the persons professional doing in the spirit of Christina.

A contribution to Christinas Molanders Minnesfond is a nice way to honor and remember Christina.

Gifts and contributions goes through Olle Remeaus for Christinas Molanders Minnesfond

Handelsbanken

Clnr: 6153

Kontonr: 587 165 502

IBAN: SE 43 6000 0000 0005 8716 5502

BIC: HANDSESS

If you would like to help out with the work of the foundation you are welcome to contact

Charlotta Öfverholm, chairman at charlotta.ofverholm@gmail.com